Khaidi (Kaithi) Movie | Karthi – Meme Template

Movie Name: Khaidi
Scene Cast: Karthi

Khaidi (Kaithi) - Movie Karthi Scene Meme Template