Scam 1992 TV Show | Harshad Mehta Meme Template

TV Show: Scam 1992
Scene Cast: Pratik Gandhi

Scene:
Pratik Gandhi (Harshad Mehta): Dekh, mai History banana chahta hoon, aur History aise hi nahi banti. Logon ko sath leke chalna padta hai.
Mai 100 aise log ke sena banana chahta hoon, jo apne 100 taka denaka thayyar ho. Phir apun ek hazar ek taka history banayenge.

Scam 1992 TV Show - Harshad Mehta Meme Template