Sri Venkateswara Suprabhatam

Kousalya supraja rama poorva sandhya pravarthathe
Uttishta narasardoola karthavyam dhaivamanhikam

Uthishtothishta govinda uthishta garuda dhwaja
Uthishta kamalakantha trilokyam mangalam kuru

Matahas samastha jagatham madukaitabareh
Vaksho viharini manohara divya moorthe
Sri swamini sritha jana priya daanaseele
Sri Venkatesa dayite tava suprabhatham

Tava suprabhatam aravinda lochane
Bhavatu prasannna mukha chandramandale
Vidhi sankarendra vanithabhir archite
Vrisha saila natha dayite dayanidhe

Atryadi sapta rishayah samupasya sandhyam
Akasa sindhu kamalani manoharani
Aadaya padayugam archayitum prapannah
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham

Panchananabja bhava shanmukha vasavadyah
Trivikramadi charitam vibhudas stuvanti
Bhashapathih patathi vasara suddhim aarat
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham

Eeshat prapulla sarasee ruha narikela
Poogadrumadi sumanohara palikanam
Aavati mandamanilas saha divya gandhaihi
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham

Unmeelya netrayugam uttama panjarasthah
Pathrava sishta kadaleephala payasani
Bhuktva saleelamatah keli sukah patanthi
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham

Tantree prakarsha maduras swanaya vipanchya
Gayat yanantha charitham tava naradopi
Bhasha samagram asakrit kara chara ramyam
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham

Bringavali cha makharanda rasaani viddah
Jangara geetha ninadhais saha sevanaya
Niryatyupanta sarasee kamalodharebhyah
Seshadri sekahra vibho tava suprabhatam

Yosha ganena varadadni vimatyamane
Goshalayeshu dadi manthana teevra goshah
Roshat kalim vidadate kakhubhascha kumbah
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham

Padmesa mitra satha pathraga thali vargah
Harthum sriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
Bherininadhamiva bibhrati teevranadham
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham

Srimannabhishta varadakhila lokhabando
Sri srinivasa jagadeka dayaika sindho
Sri devata griha bhujantara divya moorte
Sri venkatachalapathe tava suprabhatham

Sri swami pushkarinika plava nirmalangaa
Sreyorthino hara virincha sanandanadyah
Dvare vasanthi vara vetra hatottamangah
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam

Sri seshasaila garudachala venkatadri
Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam
Aakhyam tvadiya vasateranisham vadanti
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam

Sevaparah shiva suresa krisanu dharma
Rakshombunatha pavamana dhanadhi nathaha
Baddhanjali pravilasan nija sirsha desah
Sri venkatachalapathe tava suprabatam

Dhateeshu te vihagaraja mrigadhiraja
Nagadhiraja gajaraja hayadhirajah
Swasvadhikara mahimadhikam arthayante
Sri venkatachalapate tava suprabhatam

Suryendu bhauma budha vakpati kavyasowri
Swarbhanu ketu divishat parishat pradhanah
Tvaddasa dasa charamavadhidaasa daasah
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam

Tvat pada dhooli bharita spuritottamangah
Svargapavarga nirapeksha nijantarangah
Kalpagamakalaniah aakulatam labhante
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam

Tvad gopuragra sikharani nirikshamanah
Svargapavarga padaveem paramam srayantah
Martya manushya bhuvane matim aasraaynte
Sri venkatachalapate tava suprabhatam

Sri bhoomi nayaka dayadi gunaamrutabdhe
Devadideva jagadeka saranya moorte
Sriman anantha garudadhibhir architangre
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam

Sri padmanabha purushottama vasudeva
Vaikunta madhava janardana chakrapane
Srivatsa chihna saranagata Parijata
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam

Kandarpa darpahara sundara divya moorte
Kanta kuchamburuha kudmala lola dhrishte
Kalyana nirmala gunakara divya kirte
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam

Meena krite kamatakola nrusimha varnin
Swamin paraswatah tapodhaa ramachandra
Seshamsa rama yadunandana kalki rupa
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam

Ela lavanga ghanasara sugandhi teertham
Divyam viyat sariti hema ghateshu poornam
Dhrutvadya vaidhika sikhamanayah prahrishtah
Thishtanthi venkatapate tava suprabhatam

Bhaswanu deti vikachani saroruhani
Sampoorayanti ninadaih kakubho vihangah
Sri vaishnavas satatam artitha mangalaste
Dhamasrayanti tava venkata suprabhatam

Brahmadayas sura varas sa maharshayaste
Santas sananthana mukhas tava yogi varyah
Dhamantike tava hi mangala vastu hastah
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam

Lakshmi nivasa niravadya gunaika sindho
Samsara sagara samuttaranaika seto
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam

Ittham vrusachalapateriha suprabhatam
Ye manavah pratidinam pathitum pravruttah
Tesham prabhata samaye smrutirangabhajam
Prajnam parartha sulabham paramam prasute

Kamalakucha choochuka kunkumatho
Niyatharunitha thula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava venkata saila pathe

Sacha dhurmukha shanmukha panchamukha
Pramuka khila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrisha saila pathe

Athivela thaya tava durvishahai
Ranuvela kruthairaparada sathai
Paritham thvaritham vrisha saila pathe
Paraya Krupaya paripahi hare

Adhi venkata saila mudara mather
Janatha bimatha dhika danarathath
Paradeva thaya gathi than nigamai
Kamaladayithan na param kalaye

Kalavenu rava vasa gopa vadhu
Sathakoti vrithath smara koti samaath
Prathi valla vikabhimathath sukhadhath
Vasudeva suthanna paramkalaye

Abhirama gunakara dasarathe
Jagadeka danurdhara dheeramathe
Raghu nayaka rama ramesa vibho
Varadha bhava deva daya jaladhe

Avaneethanaya kamaneeyakaram
Rajaneechara charu mukhamburuham
Rajaneechara raja thamo mihiram
Mahaneeyamaham raghuramamaye

Sumukham suhrudam sulabham sukhadam
Swanujam cha sukhayamamogh saram
Apahaya raghudwaha manyamaham
Na kathnchana kanchana jathu bhaje

Vinaa venkatesham nanatho nanatha
Sadaa venkatesham smarami smarami
Hare venkatesha praseeda praseeda
Priyam venkatesha prayachha prayachha

Aham dooradasthe padamboja yugam
Pranamechaya gathya sevam karomi
Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
Prayachha prayachha prabho venkatesha

Agnanina maya doshaana seshan vihithan hare
Kshamasvatham kshamasvathvam seshasaila sikhamane

Eesanam jagathosya venkatapather vishno paraam preyaseem
Thadh wakshasthala nithyavasaramsikam
Thath kshanthi samvardhineem
Padmalankrutha pani pallavayugam padmasanasthaam sriyam
Vaathsalyadi gunojwalam bhagavatheem vande jaganmantharam

Sreeman krupa jalanidhe krithasarvaloka
Sarvagna saktanathavathsala sarvaseshin
Swamin susheela sulabhasritha paarijatha
Sree venkatesa charanow sharanam prapadhye

Aanupurarpitha sujatha sugandhi pushpa
Sourabhya sourabhakarow samasannivesow
Soumyow sadanubhavanepi navanu bhavyow
Sree venkatesa charanou sharanam prapadhye

Sadyo vikasi samudithvara saandra raga
Sourabhya nirbhara saroruha soumya vaartham
Samyakshu sahasa padeshu vilekhayanthow
Sree venkatesa charanou sharanam prapadhye

Rekhamayadwaja sudhakala saathapatra
Vajraamkrusamburuha kalpaka shanka chakraihi
Bhavyai ralankruthathalou parathathva chihnnai
Sree venkatesa charanou sharanam prapadhye

Thamrodara dyuthi parajitha padmaraagow
Baahyairmahobhi rabhi bhootha mahendra neelow
Udhyannakhamsubhi rudastha shashanka bhasow
Sree venkatesa charanow sharanam prapadhye

Saprema bheethi kamalakara pallavabhyam
Samvahanepi sapadikhlamamada dhanow
Kantha vavaangmanasa gochara sowkumaryow
Sree venkatesa charanow sharanam prapadhye

Lakshmi maheetha dhanuroopa nijanubhava
Neeladi divyamahisheekara pallavanaam
Aarunya sankramanathah kila saandra raagow
Sree venkatesa charanow sharanam prapadhye

Nithyanamadvidhi shivadi kireetakoti
Prathyupthadeepta navarathna mahaprarohaihi
Neerajanavidhi muduramupada dhanow
Sree venkatesa charanow sharanam prapadhye

Vishnopade parama ithyuditha prashamsow
Yow madhwa uthsa ithi bhogyathayapyupaaththow
Bhooyasthathethi tava paanithala pradishtow
Sree venkatesa charanow sharanam prapadhye

Parthaaya thathsadrusa saarathina thvayaiva
Yow darshithow swacharanow sharanam vrajethi
Bhooyopi mahyamihathow karadaristhowthe
Sree venkatesa charanow sharanam prapadhye

Manmoordhni kaaliyapane vikataataveshu
Sree venkatadri sikhare sirasi srutheenaam
Chithepyananya manasam samamhithowthe
Sree venkatesa charanow sharanam prapadhye

Amlana hrushyadavaneethala keernapushpow
Sree venkatadri sikharabharanaya manow
Aanandithaakila manonayanow thavaithow
Sree venkatesa charanow sharanam prapadhye

Praya prasanna janatha prathamavagahyow
Mathusthanaviva siroramrtuhayamanow
Prapthow parasapara thulamathulantharowthe
Sree venkatesa charanow sharanam prapadhye

Sathvotharaissathathasevya padambujena
Samsaratharaka dayadradruganchalena
Soumyopayanthru munina mamadarshithowthe
Sree venkatesa charanow sharanam prapadhye

Sreesa sriya ghatikaya thvadupaya bhave
Prapye thvayi swayamupeyathaya spuranthya
Nithyasrithaya niravadya gunayathubhyam
Syam kinkaroo vrishagireesanajathumahyam

Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinaam
Sri venkata nivaya srinivasaya mangalam
Lakshmi savibhramaloka subhru vibharama chakshushe
Chakshushe sarvalokanam venkatesaya mangalam

Sree venkatadri sringara mangalaha bharananghraye
Mangalanam nivasaya venkatesaya mangalam
Sarvavaya soundarya sampadha sarvachethasam
Sada sammohanayasthu venkatesaya mangalam

Nithyaya niravadhyaya sathyananda chidhathmane
Sarvantharathmane srimad venkatesaya mangalam
Swathassarvavide sarvasakthaye sarvaseshine
Sulabhaya suseelaya venkatesaya mangalam

Parasmai brahmane poorna kamaya paramathmane
Prayunje parathathvaya venkatesaya mangalam
Aakalathathva masrantha mathmanamanu pasyatham
Aipthya mritha rupaya venkatesaya mangalam

Prayah swacharanow pumsam saranyathvena panina
Kripaya dhisathe srimad venkatesaya mangalam
Dayamritha tharanginya stharangairiva seethalaihi
Apagaissinchalhe viswam venkatesaya mangalam

Sragbhushambara hetheenam sushamava hamurthaye
Sarvarthi samanavasthu venkatesaya mangalam
(Sree vaikunta virakthaya swami pushkarineethate
Ramaya ramamanaya venkatesaya mangalam)  * 2

Srimad sundara jamathru muni manasavasine
Sarvaloka nivasa srinivasaya mangalam
Mangalashasana paraih madacharya purogamaihi
Sarvaischa purvai racharyaih sathkrithayasthu mangalam